تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

38 کتاب جزوه و اسلاید آموزش نرم افزار matlab


۱-كتاب آموزش مطلب به كوشش مشكی باف و برمكی در۱۰۳ صفحه وحجم۵/۲ مگ pdf.دانلود کنید.

 

۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی در۵۷ صفحه وحجم۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.


۳- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی در۳۵ صفحه وحجم ۴/۰مگ pdf. دانلود کنید.


۴- جزوه آموزش مطلب به كوششساغری در۳۷ صفحه وحجم ۷/۰مگ pdf. دانلود کنید.


۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش (www.civilz.com) مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۶- *کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید. و لینک این کتاب برای دوستانی که به winRAR دسترسی ندارند: ۶۵/۱۰ مگ pdf . دانلود کنید.

 

۷- کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB به كوشش خالقی و رمضان زاده در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۸۱/۲ مگ pdf. ( "پسورد فایل": matlabsite.com ) دانلود کنید.


۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش جعفری در ۱۰۶ صفحه وحجم ۵۸۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.


۹- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۱۰- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.


۱۱- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به كوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید. + M-Files دانلود کنید.


۱۲- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دیانت در ۶۶ اسلاید وحجم ۹۸۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.


۱۳- اسلاید مقدماتی آموزش مطلب (فارسی) به كوشش سلماسی در ۳۶ اسلاید وحجم ۲۸۲/۰ مگ ppt. دانلود کنید.


۱۴- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش احمدی پژوه در ۷۴ اسلاید وحجم ۱۹۶/۲ مگ ppt. دانلود کنید. و یا ۲۷۶/۱ مگ rar.

 

۱۵- اسلاید آموزش مطلب (انگلیسی) به كوشش کیانی در ۷ مجموعه ppt. حجم به مگ: (Introduction 3.074) - (Basic Operations 2.448) - (2D graphs 5.266) - (Plotting Tools 4.026) - (Programming 4.718) - (Solving Advanced Math 1.948) - (TAYLOR SERIES 1.632) و کل مجموعه به صورتrar و حجم ۶۵۴/۱۶ دانلود کنید

 

۱۶-جزوه آموزش مطلب به كوشش سپاس یار در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.


۱۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش هاشمی در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.


۱۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش نظری در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.


۱۹- جزوه آموزش مطلب به كوشش علوی زاده در ۲۹ صفحه وحجم ۸۵۸/۲ مگ pdf. دانلود کنید.


۲۰- جزوه آموزش مطلب به كوشش (www.civilz.com) سلماسی در ۲۸ صفحه وحجم ۳۱۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۲۱- جزوه آموزش مطلب به كوشش خالقی در ۲۱ صفحه وحجم ۴۸۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۲۲- جزوه مجموعه دستورات جبر خطی در مطلب (رشته برق و ریاضی) به كوشش شقاقی و گرجی در ۴۹ صفحه وحجم ۴۰۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۲۳-جزوه مقدماتی سیمولینک متلب به کوشش احمدپور در ۱۹صفحه و حجم ۲۶۴/۰مگ pdf.دانلود کنید.

 

۲۴-جزوه مقدماتی GUI متلب+ام فایل به کوشش سپاس یار در۱۱صفحه وحجم۴۷۲/۰مگrar دانلود کنید. در این زمینه جزوه جعفری قسمت GUI نیز مفید است.

 

۲۵- اسلاید مطلب در سیستمهای کنترل خطی به کوشش شاهدی در ۲۶ اسلاید و حجم ۹۴۸/۰ مگ pps . دانلود کنید.


۲۶- کتاب پردازش تصویر دیجیتال (فصل ششم: پردازش تصویر رنگی) به كوشش جعفرنژاد قمی در ۶۵ صفحه وحجم ۳۸/۳ مگ pdf. دانلود کنید.


۲۷- جزوه ی مقدمه ای بر اصول مطلب، پردازش تصویر و تحلیل سیتمهای کنترلی + جعبه ابزارهای کاربردی، به کوشش راستی در ۳۸ صفحه و حجم ۳۸۲/۶ مگ pdf. دانلود کنید.


"یازده جزوه (یا پاور پویت power point ) زیر در درجه دوم اهمیت قرار دارند پیشنهاد می کنم پس از مطالعه مراجع بالا در صورت علاقه مندی سری هم به این ۱۱ جزوه بزنید. شاید دیدن نکته ای با بیانی دیگر خالی از لطف نباشد."


۲۸- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش گلی و شفاعی در ۱۶ صفحه وحجم ۰۲۵/۲ مگ pdf . دانلود کنید.

 

۲۹- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به كوشش جهاد در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.


۳۰- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.(www.civilz.com)


۳۱- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۹صفحه وحجم ۴۸۶/۰ مگ pdf (ضعیف) دانلود کنید.


۳۲-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش حاجی زاده در۳۶صفحه وحجم۱مگrar.دانلود کنید.


۳۳-جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب به کوشش نحوی در۱۲صفحه وحجم۴۳۷/۰مگpdf. دانلود کنید.


۳۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آشنایی با دستورات کلیدی مطلب به کوشش سایت مهندسی شیمی ایران در ۱۴صفحه و حجم ۲۶۳/۰مگ pdf. دانلود کنید.


۳۵- جزوه مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۱۶ اسلاید وحجم ۲۵۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.


۳۶- اسلاید مقدماتی آموزش پردازش تصویر در ۲۹ اسلاید وحجم ۱۵/۴ مگ ppt. دانلود کنید.


۳۷- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش صدیق و کارگزار در ۵۹ اسلاید وحجم ۵۲۲/۲ مگ pptدانلود کنید.(www.civilz.com)


۳۸- اسلاید آموزش مطلب (فارسی) به كوشش دانش در ۲۹ اسلاید وحجم ۲۷۷/۰ مگ ppt. دانلود کنید.

منبع : matlabtrainings.blogfa.co

ادامه مطلب...