تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

( RAP ) نرم افزار ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بسته نرم افزاری RAP یك نرم افزار مناسب برای ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت الكتریكی می باشد. این نرم افزار دارای توانائی محاسبه و ارزیابی قابلیت اطمینان مركب  (Composite System Reliability) و قابلیت اطمینان پستها

(Station reliability evaluation) می باشد.

RAP از دو برنامه REOSTAT  و CRUSE بترتیب برای محاسبه قابلیت مركب سیستم و پستها تشكیل گردیده است. شكل (1) ساختار نرم افزار RAP و برنامه های تشكیل دهنده آنرا نشان میدهد.

برنامه (Composite Reliability Using State Enumeration)  CRUSE

این برنامه برای محاسبه قابلیت اطمینان تركیبی سیستم های قدرت می باشد. اندیسهای قابلیت اطمینان محاسبه شده توسط این برنامه براساس نتایج خروج اضطراری در بخش تولید و انتقال می باشد. برای طراحی سیستم قدرت برنامه CRUSE میتواند ارزیابی كمی و یگانه ائی از رفتار سیستم تهیه نماید. همچنین میتواند راه حلهای گوناگونی را برای اصلاح وضعیتهای اضطراری و غیر عادی ممكن در سیستم محاسبه و ارائه نماید و در نهایت میتواند برای سیستم قدرت یك طرح بهینه ائی را تهیه نماید.

ویژگیهای برنامه CRUSE بشرح زیر می باشند

    1-                اولویت بندی و انتخاب حوادث بحرانی

·                      - ارزیابی حوادث مستقل تا خروج 4 ژنراتور بعلاوه سه خط بطور همزمان

    2-                ارزیابی معیارهای ناتوانی و ضعف سیستم قدرت

·                      - كمبود ظرفیتها و تخطی توان راكتیو تولیدی ژنراتورها از حدود خود

·                      - ایزوله و دو تكه شدن شبكه

·                      - اضافه بار شدن خطوط و مشكلات ولتاژی

·                      - حل ناپذیر شدن شبكه قدرت و معادلات پخش بار

    3-                مدلسازی بار

·                      - منحنی تداوم بار چند پله ائی

·                      - مدلسازی تا حداكثر سطح بار

·                      - تقسیم بندی بار به بارهای قابل قطع و شركتی

    4-                پیشنهاد عملیات اصلاحی برای بهبود شبكه

·                      - كنترل تولید اكتیو و راكتیو و ولتاژ شین و ژنراتورها

·                      - تنظیم شیفت دهنده فازی

·                      - قطع بار

·                      - برنامه ریزی تولید اكتیو MW

    5-                محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان برای شینها و نقاط بار

·                      - احتمال و فركانس قطع بار

·                      - مقدار بار مورد انتظار برای قطع

·                      - مقدار انرژی تأمین نشده مورد انتظار

·                      - فركانس تخطی ولتاژی

·                      - توان راكتیو مورد نیاز

·                      - هزینه مورد انتظار برای خروج مشتركین

    6-                محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان كل سیستم قدرت

·                      - شاخص قطع كل توان سیستم

·                      - مقدار متوسط MW قطع در كل سیستم قدرت

·                      - شاخص اختلال در كل سیستم قدرت

·                      - شاخص قطع انرژی در كل سیستم قدرت

·                      - شاخص بحرانیت حوادث

با تركیب شاخصهای اختصاصی هر یك از نقاط بار می توان شاخصهای كل سیستم را بدست آورد. باید توجه داشت كه شاخصهای اختصاصی نقاط بار و كل سیستم قابل جایگزینی با یكدیگر نبوده بلكه مكمل یكدیگر می باشند. بعبارت دیگر هیچیك از این دو دسته شاخصها نمی توانند بتنهائی تصویر روشنی از وضعیت قابلیت اطمینان كل سیستم ارائه نمایند.

برنامه ( Reliability Evalution of STATions ) REOSTAT

این برنامه قابلیت اطمینان پستها را براساس مدلسازی كلیه عناصر مهم آن مانند بخشهای شین، كلیدها و  ترانسفورماتورها محاسبه و تحلیل می نماید. این برنامه از عملكرد پستها یك ارزیابی كمی و یگانه ائی را جهت طراحی سیستم تهیه و ارائه میدهد. همچنین میتواند تركیب و آرایشهای مختلفی را برای پست در نظر گرفته و هزینه طراحی را مینیمم نماید.

ویژگیهای برنامه REOSTAT

    1-                در نظر گرفتن تركیبهای متعددی برای ساختارپست

    2-                انتخاب اتوماتیك حوادث ناشی از خروج عناصر پست

    3-                تهیه اطلاعات برای بیشتر عناصر پست

    4-                ارزیابی تعمیرات عناصر پست

    5-                محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان متعدد برای پستها

    6-                تهیه گزارشهای ساده و روشن
حالتهای كاری

·                      - Mode 1 -  نرم افزار تنها قابلیت اطمینان پستها را ارزیابی می نماید.

·                      - Mode 2 – نرم افزار اثر اختلالات پستها را بر قابلیت اطمینان كل سیستم محاسبه می نماید.
اطلاعات مورد نیاز

·                      - اطلاعات ساختار و تركیب پستها

·                      - اطلاعات سیستم حفاظت و عملكرد كلیدها

·                      - اطلاعات قابلیت اطمینان شامل نرخ خروج، زمان تعویض و زمان تعمیر عناصر پست

·                      - اطلاعات سیستم قدرت شامل نتایج پخش بار و ژنراتورها

·                      - اطلاعات اختیاری مانند تولیدMW برنامه ریزی شده، MW خریداری شده از شبكه های مجاور…
شاخصهای قابلیت اطمینان

·                      - شاخصهای پست : احتمال و فركانس خروج – حداقل دسترسی – هزینه مورد انتظار از خروج

·                      - شاخصهای سیستم : احتمال و فركانس خروج سیستم بواسطه خروج پست

·                      - شاخصهای انتخابی : توان و انرژی مورد انتظار برای قطع، هزینه خروج
امكانات سخت افزاری و نرم افزاری

·                      - PC 486

·                      - 50 مگابایت فضا بر روی هارددیسك

·                      - 32 مگابایت RAM

·                      - كارت VGA

·                      - ویندوز 95 و یا NT

 

منبع : موسسه Power Tech

آدرس : http://www.powertech.bc.ca/

ادامه مطلب...