تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

سیاست های حمایتی سرمایه گذاری دراحداث مولدهای برق پربازدهسیاست های حمایتی سرمایه گذاری دراحداث مولدهای برق پربازده

سرمایه گذاری دراحداث مولدهای برق پربازده (به ویژه مولدهای ترکیبی برق و گرما) از حمایت های زیر برخوردار می باشد:

·            عقد قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی از سوی وزارت نیرو

·            پیش‌پرداخت خرید برق میزان 25% برآورد ارزش كل تولید سالیانه‌ی مولد به نرخ‌پایه‌ی قرارداد تبدیل انرژی 

·            دریافت ما‌به‌التفاوت قیمت سوخت (اگر قیمت سوخت تحویلی به مولّد بیش از قیمت سوخت نیروگاهی باشد.)

·         امکان ترانزیت برق به مصرف‌کننده(ها)ی مورد نظر خود 

·           دریافت حق انشعاب خریداری شده به قیمت روز (با توجه به اینکه با احداث مولد، دیماند کمتری مورد نیاز است.)

·           خرید برق بیش از دیماند بدون افزایش قیمت در مواقعی ?ه مولد برق واحد تولیدی قادر به تولید نباشد.

·         پرداخت تسهیلات بانکی 

www.baliga.blogfa.com
بالیــــــــــــــــــــــــــــــــــگا


ادامه مطلب...