تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

گسترش مولدهای تركیبی برق و گرما در دنیادر نتیجه استفاده از تولید تركیبی كه 15% از مجموع ظرفیت الكتریسیته تولیدی امریكا در سال 1950 را به خود اختصاص داده بود، در سال 1974 به 5% كاهش یافت. سایر عواملی كه در كاهش استفاده تولید پرا?نده دخیل بودند عبارتند از: قانونمند شدن تولید برق، سهم اندك هزینههای خرید برق از شبكه در مجموع هزینه های جاری كارخانه ها، پیشرفت تكنولوژیهایی نظیر دیگهای بخار نیروگاهی، فراهم بودن سوختهای مایع و گازی در پایینترین قیمت و نبود یا كمبود محدودیتهای زیست محیطی
در سال 1973 بعد از افزایش هنگفت در هزینه های سوخت و متعاقب آن بروز بحران انرژی در اغلب كشورهای جهان روند مذكور در تولید تركیبی به صورت معكوس شروع شد. در اثر كاهش منابع سوخت فسیلی و افزایش قیمتها، این سیستمها كه دارای بازده انرژی بالاتری بودند، بسیار مورد توجه قرار گرفتند.
تولید تركیبی علاوه بر كاهش مصرف سوخت، گازهای آلاینده را نیزكاهش می دهد. به همین دلایل، دول اروپایی، آمریكا و ژاپن اقداماتی در زمینه افزایش استفاده از تولید تركیبی انجام دادند. در سالهای اخیر نیز تولید تركیبی  نه تنها در صنعت بلكه در سایر بخشها توسعه یافته است. در 25 سال اخیر انجام پروژه های تحقیق و توسعه، به پیشرفتهای مهم تكنولوژی نظیر فناوری پیل سوختی منجر شده است. پیلهای سوختی امروزه به عنوان یكی از سیستمهای نو ظهور در CHP به خوبی شناخته شدهاند و انتظار میرود در آیندهای نزدیك به تولید تجاری برسد.
راه اندازی واحدهای تولید تركیبی حرارت و برق (CHP) به سرعت در میان كشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) در حال گسترش است. بخش های دولتی و خصوصی امتیاز این فناوری را به عنوان یك منبع انرژی مقرون به صرفه با قابلیت های متعدد تشخیص داده اند. بالا بودن بازده كلی این فناوری در مقایسه با تولید برق و حرارت به صورت مجزا (مانند واحدهای متداول كنونی كه در هنگام تولید الكتریسیته، حرارت تولیدی را تلف می كنند)، نشان می دهد كه تولید تركیبی حرارت و برق باعث كاهش چشمگیری در میزان انتشار دی اكسیدكربن و افزایش راندمان سوخت می شود.
یكی از مشكلات رایج در واحدهای تولید دومنظوره (به غیر از پیل سوختی) یافتن مصرف كننده هایی است كه به میزان زیادی حرارت نیاز داشته باشند. یكی از امتیازات فناوری پیل سوختی، تولید برق بیشتر و حرارت كمتر است و اساساً نیروگاه های پیل سوختی یك مولد برق با بازده بالا و تولید حرارت كم است و از این رو این نیروگاه ها باید از منظر دیگری دیده شوند. در این ارتباط قابل ذكر است كه یكی از برنامه های اجرایی كشور سوئد نصب یك مولد پیل سوختی دومنظوره حرارت و برق (CHP) در مركز اطلاعات محیط زیست در شهر استكهلم است. یكی از سوخت های در نظر گرفته شده برای این سیستم، هیدروژن تبدیل یافته از بیوگاز متصاعد شده از زباله های شهری است. این تبدیل در یك مبدل سوخت انجام شده و هیدروژن را با خلوص و كیفیت بالا تولید می نماید. نمودار زیر استفاده از CHP در اتحادیه اروپا را در سال های 1999 تا 2010 را نشان می دهد.

حدود دو دهه از رویكرد مؤثر بسیاری از كشورهای صنعتی به تولید برق از طریق مولدهای مقیاس كوچك می گذرد و در این زمینه كشورهای ژاپن، چین، آمریكا و دانمارك پیشتازند.

تنها به عنوان نمونه دانمارك در آغاز دهه 1970، 93 درصد سوخت خود را از واردات تأمین می كرد و امروز به لطف تولید تركیبی، این كشور در تامین سوخت خودكفا است.كشورهای نامبرده،  بیش از 50 درصد برق مورد نیاز خود را از طریق مولدهای مقیاس كوچك تامین می كند و برنامه هایی را جهت توسعه بیشتر مولدهای مقیاس كوچك تا سال 2015 در نظر گرفته اند. در حال حاضر بازده بخش عرضه صنعت برق دانمارك از محل دریافت سوخت تا محل تحویل به مصرف كننده برابر 55/2 درصد است. برنامه بهبود كارآیی دانمارك رساندن این بازده به بیش از 57 درصد تا سال 2010 و فراتر از 65 درصد تا سال 2020 فقط از محل تولید تركیبی است.

ادامه مطلب...