تبلیغات
ıllııllı بالیگا ıllııllı
» پدیده کرونادرخطوط انتقال نیرو- مسیریابی خطوط انتقال نیرو-تلفات الکتریکی در خطوط نیرو ( جمعه 5 دی 1393 )
» انتخاب برج و محاسبات بارگذاری خطوط انتقال ( جمعه 5 دی 1393 )
» کاربرد ادوات FACTS در بهبود كیفیت توان دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» بهبود پایداری گذرا توسط ادوات FACTS دکتر جورابیان ( جمعه 5 دی 1393 )
» دانلود رایگان مقالات ieee حفاظت از مرز خط انتقال با استفاده از تبدیل موجیک و شبکه عصبی ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee برآورد بهینه پارامترهای آنلاین خط انتقال برای برنامه های کاربردی رله ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تخمین فازور بادر نظر گرفتن آفست DC و اشباع CT ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee تشخیص خطاهای متقارن توسط رله دیستانس در زمان نوسانات برق ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی Characterizing Dynamic Behavior of PMUs Usin ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان مقاله ieee در زمینه رله و حفاظت الكتریكی ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت سوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت دوم ( جمعه 22 دی 1391 )
» رله گذاری حفاظتی سیستم‌های تولید توان در مقابل موتوری شدن قسمت اول ( جمعه 22 دی 1391 )
» دانلود رایگان فیلمهای کوتاه آموزشDigSILENT ( سه شنبه 12 دی 1391 )
» کاربردی, نرم افزار کاربردی, نرم افزار کاربردی جدید, دانلود رایگان نرم افزار کاربردی, برنامه کاربردی, ( یکشنبه 19 آذر 1391 )

آموزش نرم افزار PART 1 --DIGSILENTایجاد پروژه

به منظور انجام مطالعات بر روی سیستم قدرت می بایست اطلاعات آن را در قالب یك "Project" به نرم افزار وارد كنیم. جهت ایجاد یك "Project" جدید به صورت زیر عمل می كنیم :

1- از منوی فایل گزینه New را انتخاب می كنیم. همانگونه كه در شكل (1-1) نشان داده شده است، پنجره ای با عنوان New باز خواهد شد كه می توان امكانات و تسهیلات جدیدی از جمله یك پروژه جدید را در این قسمت ایجاد نمود. از این قسمت گزینه "Project" را برمی گزینیم و پس از انجام تنطیمات و انتخاب نام دلخواه برای آن دكمه "Execute" را كلیك می نمائیم. 

 

2- در این حالت پنجره ای با نام "Grid" باز خواهد شد كه آن را در شكل (1-2) ملاحظه می كنید. در یك آشنائی ساده نیازی به فهم دقیق مفهوم "Grid" نداریم لذا برروی دكمه "Ok" كلیك می كنیم.

 

3- پس از انجام مراحل فوق صفحهای مشبك باز خواهد شد كه نمای آن را در شكل (1-3) می بینید. این صفحه مكان رسم دیاگرام تك خطی سیستم قدرت تحت مطالعه خواهد بود.

- وارد کردن اطلاعات شبکه

برای اینکه بتوان از قابلیهای نرم‌افزار DIgSILENT برای انجام مطالعات بر روی شبکه موردنظر استفاده کرد, قبل از هر چیز باید اطلاعات و مشخصات این شبکه را به نرم‌افزار وارد کرد. وارد کردن اطلاعات شبكه شامل دو مرحله است:

1-       رسم عناصر شبکه

2-       وارد كردن اطلاعات هر عنصر

 

3-1- رسم عناصر شبکه

برای رسم دیاگرام تك خطی شبكه قدرت تحت مطالعه از جعبه ابزار ترسیم كه در قسمت سمت راست پنجره نرم‌افزار قرار دارد استفاده می‌کنیم. 

الف) رسم شینها

اولین كار در رسم عناصر شبكه، رسم شینهای شبکه است. زیرا عناصر به تنهایی دردیاگرام تك خطی قرارنمی گیرد و می بایست به یك شین متصل باشند. برای رسم شین بر روی دكمهBusbar در جعبه ابزار ترسیم، كلیك می نمائیم. بدین وسیله ملاحظه خواهید نمود كه علامت Busbar در كنار نشانگر موس ظاهر خواهد شد. حال با كلیك نمودن در مكان دلخواه در پنجره گرافیكی شین مورد نظر را رسم می كنیم. در این حالت تا هنگامی كه دكمه Scape را فشار ندهید و یا راست كلیك نكنید، خواهید توانست شین های دیگری نیز در صفحه گرافیكی اضافه نمائید.

 

ب) رسم المانهایی كه در شاخه ها قرار می گیرند

برای رسم المانهایی كه در شاخه ها و بین شینها قرار می گیرند، همانند خطوط، ترانس ها و ... به صورت زیر عمل می كنیم :

پس از انتخاب دکمه مربوطه از جعبه ابزار ترسیم, بر روی شین ابتدائی كه المان مربوط به آن است، كلیك می كنیم و ملاحظه خواهید نمودكه سر المان به شین موردنظر متصل خواهد شد. سپس برای اتصال المان به شین دیگر بر روی آن شین كلیك می نمائیم. در این حالت المان به طور كامل رسم خواهد شد.

 

ج) رسم المانهایی كه به طور موازی در شبكه قرار می گیرند

برای رسم المانهایی كه به صورت موازی در شبكه قرار میگیرند, نظیر ژنراتورها، موتورها، بارهای سیستم، خازن ویا راكتورها و ... كافی است پس ازانتخاب آن از جعبه ابزار ترسیم تنها یكبار بر روی شین موردنظر كلیك نمائیم. در این صورت المان به طور كامل رسم خواهد شد.

 

ویرایش عناصر دیاگرام تك خطی

جهت ایجاد هرگونه تغییر در نمایش یك المان می بایست با كلیك کردن، آنرا انتخاب نمود. در این حالت آن المان به شكل نیمه شطرنجی و گوشه های آن نیز به صورت نقاط سیاه رنگ درخواهد آمد. با كلیك بر روی قسمت شطرنجی و نگه داشتن آن قادر خواهیم بود كه المان را جابجا كنیم و نیز با كلیك بر روی نقاط سیاهرنگ گوشه ها خواهیم توانست اندازه آنرا به دلخواه تغییر دهیم.

برای Cut (یا Copy) كردن یك المان یا به وسیله كلیك راست بر روی آن و انتخاب Cut (یا Copy) عمل می كنیم و یا از Ctrl+X (یا Ctrl+C) در این راستا بهره می گیریم. شكل (3-3) پنجره ای كه در اثر كلیك راست برروی یك المان باز می شود را نمایش میدهد.

شكل (3-3): پنجره باز شده در اثر كلیك راست برروی یك المان

همانطور كه در شكل (3-3) ملاحظه می كنید گزینه دیگری به نام "Delete Graphical Object Only" نیز وجود دارد كه با كلیك بر روی آن المان مورد نظر تنها به صورت گرافیكی حذف خواهد شد. چگونگی مشخص كردن اینچنین المان هایی در یك شبكه و نیز بازگرداندن آنها به پنجره گرافیكی در فصل پنجم مطرح خواهد شد. موارد دیگر مشاهده شده در شكل (3-3) به صورت زیر خواهند بود :

"Rotare" : از این گزینه به‌منظور چرخاندن المان در جهت مورد نظر استفاده می‌شود.

"Reconnect Graphicaly" : از این گزینه به‌منظور قطع اتصال یك المان از یك شین و اتصال مجدد آن به همان شین در راستای نمایش بهتر آن باید استفاده می‌شود. توجه داشته باشید كه در این حالت این المان دیگر به شین دیگری غیر از شین اولیه متصل نخواهد شد.

"Disconnect Element" : ازاین گزینه به‌منظور قطع اتصال یك المان استفاده می‌شود. در این حالت برای اتصال مجدد آن به المانی دیگر, می بایست روی آن كلیك راست نموده و "Connect Element" را برگزینیم.

"Reconnect Element " : از این گزینه به‌منظور قطع اتصال یك المان از یك شین و اتصال مجدد آن به همان شین و یا هر شین دلخواه دیگر استفاده می‌شود.

"Flip At Busbar" : از این گزینه به‌منظور تغییر جهت المان نسبت به شین متناظر استفاده می‌شود.

 

 

3-2- وارد كردن اطلاعات هر عنصر

 شكل (3-4) دیاگرام تك خطی یك شبكه نمونه را نشان می‌دهد. این شبکه شامل هفت عدد باس‌بار، یك عدد ژنراتور، دو عدد ترانس دو سیم پیچه، سه عدد بار متصل به شین ها و در نهایت خطوط ارتباطی آنها می باشد. سعی كنید شبكهای نظیر آنچه را كه در شكل می بینید رسم كنید. در ادامه به چگونگی وارد كردن اطلاعات مربوط به هر المان در این شبكه خواهیم پرداخت.

 

  آموزش نرم افزار  DIGSILENT
به منظور وارد كردن اطلاعات و مشخصات یك المان ابتدا می بایست بر
روی آن، دو بار كلیك كنید با انجام آن پنجره ای باز خواهد شد كه خود دارای تب های مختلفی خواهد بود. شكل (3-5) این پنجره را برای یك ژنراتور سنكرون نشان می دهد.

 

تب های مشاهده شده در شكل (3-5) برای همه المانها وجود خواهد داشت. تب اول "BasicData" مربوط به اطلاعات پایهای المان است كه برای انجام هرگونه محاسبات می بایست این اطلاعات حتما" موجود باشند. انتخاب "Type" المان نیز در این تب صورت می گیرد.

برچسب ها : آموزش نرم افزار PART 1 --DIGSILENT ,


ادامه مطلب...